Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej www.loftowo.com

Zapewniamy że sposób działania sklepu www.loftowo.com oraz przechowywanie i przetwarzanie danych naszych klientów są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dodatkowo Loftowo stosuje odpowiednie środki techniczne o charakterze programistycznym, organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przybliży państwu sposobu w jaki zbierane są dane oraz, jak można nimi zarządzać oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Pixel-Szymon Papież
ul. Łużycka 8
59-950 Ruszów

 

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem:

 • adres e mail: kontaktloftowo@gmail.com
 • adres pocztowy: ul. Porzeczkowa 20/9, 65-001 Zielona Góra
 • strona internetowa: www.loftowo.com
 • telefon: 531 252 103, 693 930 405

Twoje dane przetwarzane są przez nas tylko i wyłącznie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Podstawa przetwarzania danych:

 • Umowa o wysłanie darmowych materiałów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością w przypadku zamówień wiążących się z obowiązkiem zapłaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Zgoda na wysyłanie treści marketingowych wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Pobierane dane wykorzystywane są jedynie do tych celów, o których Cię poinformowaliśmy. Osobiście decydujesz, jakie dane udostępniasz.

PODANIE DANYCH:
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale w większości przypadków jest konieczne do zawarcia umowy lub świadczenia usług związanych ze Sklepem.

GROMADZONE DANE:
Sklep loftowo.com może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z strony internetowej:

 • rejestracja konta Użytkownika,
 • zakup projektu architektoniczno-budowalnego,
 • zamawiania projektu szczegółowego, kosztów budowy lub analizy działki,
 • kontakt Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo),
 • automatycznie podczas wizyty na stronie loftowo.com.

Loftowo.com gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, pseudonim i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

Cel gromadzenia danych osobowych?

 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli zakup dokonany jest za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło; zamówienie materiałów marketingowych, złożenie zapytania odnośnie danego projektu czy korzystanie z dodatkowych opcji strony
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingu Towarów i Usług oraz klientów i partnerów loftowo.com, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z klientem, newslerrera usług własnych Administratora i jego partnerów.
 • W każdym momencie można wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody można skorzystać wysyłając maila na adres kontaktloftowo@gmail.com
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez sklep loftowo.com za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
 • W każdym momencie można wycofać zgodę, przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa do wycofania zgody można skorzystać wysyłając maila na adres kontaktloftowo@gmail.com
 • Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za Stronę loftowo.com

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:
Zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy wysłać maila na adres kontaktloftowo@gmail.com. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Czy muszę podawać swoje dane?
Podczas realizacji naszych usług oraz zawarcia umowy zostaną pobrane tylko i wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej usługi lub zrealizowania konkretnej umowy.
W przypadku nieotrzymania od Użytkownika niezbędnych danych, bez których nie możemy zrealizować usług, czy też nie możemy wywiązać się z umowy, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Punkt ten ma zastosowanie także w przypadku, kiedy ciąży na nas obowiązek prawny do zebrania tych danych, jak na przykład dane do faktury czy rachunku.
W innym przypadku Użytkownik nie musi podawać nam swoich danych osobowych.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?
RODO sprawia, że Użytkownik mai następujące uprawnienia wobec Swoich danych oraz ich przetwarzania przez nasz serwis. Mianowicie:

 • Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda ta była podstawą prawną do ich przetwarzania.
 • Użytkownik ma prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych. Przysługuje mu również prawo do ich sprostowania, czy też usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Użytkownik prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Tego typu dane będziemy przetwarzać tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony ku temu powód.

Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych narusza jego prawa, daj nam czym prędzej znać. Komfort użytkowania serwisu przez naszych użytkowników jest dla nas ważnym aspektem działalności, dlatego staramy się reagować na wszystkie sugestie. W razie wątpliwości jesteśmy do dyspozycji pod kontakt@loftowo.com