Opublikowano:

Jak wybrać działkę budowlaną?

Projekty domów jednorodzinnych, jak wybrać działkę budowlaną?Źródło: http://i9imobiliaria.imb.br/Im%C3%B3veis/terreno/sorriso/terreno-no-copenhagen/

Cześć

Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak wybrać działkę budowlaną.

Ale żeby wybierać działkę, musimy wiedzieć dokładnie, co oznacza termin działka budowlana. Prawne definicje działki budowlanej zapisana są w trzech aktach prawnych – Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościa­mi oraz Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Działka budowlana(definicja według: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stan prawny na 10 sierpnia 2011)- nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

Działka budowlana (definicja według: Ustawy o gospodarce nieruchomościami stan prawny na 21 sierpnia 1997) zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;

Działka budowlana (definicja według: Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stan prawny na 1 stycznia 2018)-”(…)nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Jak widzicie definicja według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz definicja według warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są identyczne a definicja według ustawy o gospodarce nieruchomościami bardzo podobna. Jednym słowem jest to własność gruntowa takiej wielkości że zmieści się na niej budynek- nasz wymarzony dom, ma dostęp do drogi (czyli nie jest w środku innych działek jak środek kwiatuszka), posiada możliwość podłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej, elektryczne, gazowej, telewizyjnej itp. Jest przeznaczona pod zabudowę według przepisów, czyli w miejscowych planach zabudowy albo w warunkach technicznych występuje jako działka budowlana.

Przechodzimy do najważniejszego – jak wybrać działkę budowlaną, na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać. Pytania, które powinniśmy sobie zadać, by zaoszczędzić czas i zawęzić obszar poszukiwań to: Gdzie? Jaka ma być nasza działka? W jakim sąsiedztwie? Jaki kształt i wielkość będzie nam odpowiadać? Co już jest na działce? Jakie przepisy powinniśmy sprawdzić? Jakie dokumenty powinny nas interesować? Cena działki, czy nas stać na działkę i budowę domu?

Położenie działki rzutuje na cenę. Różnorodność miejsc, gdzie można nabyć działkę budowlaną, jest ogromna. Może to być miasto lub wieś. Mogą to być tereny na obrzeżu miasta albo w okolicach centrum miasta. Może być to działka pod lasem, koło pól uprawnych, nad jeziorem, w górach lub nad morzem. Pamiętajmy, że widok
z naszej działki jest bardzo ważny. W końca planujemy spędzić tam całe życie albo chociaż kilka lat. Lepiej będzie nam się żyło, wstawało do pracy i chętniej wracało do domu, gdy polubimy wybrane miejsce. Będziemy mogli wyjść do ogrodu, wyjrzeć przez okno i poczuć ukojenie.

Nie możemy oczekiwać, że ceny dziełek w Szczyrku dolnym będą takie same, jak w Warszawie. Duże aglomeracje miejskie z mniejszą ilością dostępnych działek będą miały większe ceny, podobnie tereny wypoczynkowe nadmorskie czy górskie. Wszystko zależne jest od popytu i podaży. Decydując się na działki pod lasem, nad jeziorem, górskie musimy zdawać sobie sprawę, że będą one poddane szczególnym przepisom zabudowy, ze względów bezpieczeństwa, np. przepisom pożarowym.

Decydując się na działkę podmiejską, musimy rozważyć wiele spraw. Od komunikacji, poprzez możliwość podłączenie działki budowlanej do sieci kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wodnej. Komunikacja może nie wydawać się dużym problemem, ale częstotliwość połączeń autobusów podmiejskich jest istotna. Powinniśmy posiadać samochód a najlepiej dwa. Sprawdzamy, czy w okolicy są żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe
i średnie. Jeśli nie ma, musimy liczyć się z koniecznością dowozu dzieci do różnych placówek. Dowiadujemy się, gdzie są sklepy spożywcze i czy możemy skorzystać z zakupów przez internet z dowozem do domu. Dojazd karetki, policji czy straży pożarnej to też istotne sprawy.

Działki poza miastem mają sporo zalet – czyste powietrze, piękne nocne niebo, cisza i spokój, piękne widoki oraz mniejsze szanse na spotkanie z domokrążcami. Cena działek podmiejskich jest mniejsza,  ale zależy od regionu kraju. Ważne jest, czy za niższą cenę działki nie narazimy się na indywidualne konieczne koszty wynikające z podłączenia do sieci miejskich, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, potrzeby instalacji indywidualnej butli gazowej. Warto sprawdzić działkę pod względem możliwości budowy. Tu mogą być pomocne dokumenty miejskie bądź gminne. Jednakże nic w tym przypadku nie zastąpi nam odwiertów. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinniśmy znaleźć wiele przydatnych informacji. Mianowicie, jakie grunty występują, jakie są kierunki wiatrów w danym rejonie oraz plany rozwoju danego obszaru.

Kolejne sprawa to sąsiedztwo. Decydujemy, czy interesuje nas zabudowa szeregowa, bliźniacza, czy wolno stojąca, zwarta czy rozproszona, z dużą ilością sąsiadów czy nie. Przy sąsiedztwie trzeba sprawdzić też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Sąsiedzi potrafią być irytujący, wścibscy, ale tez pomocni, zawsze ktoś będzie miał oko na nasz dom, gdy wyjedziemy na wakacje, ktoś zawiadomi straż, gdy pojawi się pożar. Skoro jesteśmy przy sąsiedztwie, musimy rozważyć, jakie jest przeznaczenie obszarów sąsiednich. Przecież nie chcielibyśmy mieszkać przy spalarni śmieci. Na przykład Obszar Natura 2000, to tereny biologicznie czynne, objęte ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej, przy których budowa może być obostrzona różnymi przepisami.

Historia działki to również bardzo istotna sprawa, może znajdziemy stare monety warte miliony, albo pozostałości wojenne. A tak poważnie o ile działka nie ma żadnej historii zabudowy, to raczej nie musimy się martwić
o znalezienie resztek byłych konstrukcji takich jak fundamenty, zbiorniki na wodę opadową, szamba. Jeśli jednak coś na niej wcześniej było, dobrze podrążyć temat. Poprosić właścicieli o dokumentację istniejących lub wyburzonych obiektów. Popytać sąsiadów, wybrać się do archiwów miejskich i gminnych. Zawsze, ale to zawsze sprawdzamy też księgi wieczyste. Czy działka budowlana jest potocznie mówiąc „czysta” w księdze wieczystej. Czyli, czy nie ma na niej zadłużenia.

Rozważyć też powinniśmy kształt i wielkość działki. Nie ma reguły jaka wielkość i kształt jest idealny, wszystko jest zależne od wielu czynników, takich jak: projekt domu jednorodzinnego, chęć posiadania garażu, podłączenia do miejskich, gminnych sieci infrastruktury. Zacząć powinniśmy od podstawowych rzeczy, jak zmieszczenie się budynku na działce i poprawne go usytuowanie go względem stron świata. Każdy projekt domu, niezależnie, gotowy czy indywidualny, jest zwymiarowany. Te wymiary pomogą nam określić jakich działek powinniśmy szukać. Budynek mieszkalny musi być odsunięty od granicy działki 3 lub 4 metry,
w zależności od tego, czy w ścianach budynku są okna i otwory drzwiowe. Te odległości muszą być zachowane z każdej strony działki. (Oczywiście w warunkach technicznych podane są możliwe odstępstwa, ale są to  sporadyczne, indywidualne przypadki, których nie 
będziemy tu omawiać). Czyli do długości naszej ściany musimy dodać jeszcze pomnożoną dwa razy odległość 3 lub 4 metrów. Jeśli chcemy mieć na działce więcej budynków, jak garaż wolno stojący, też musimy zachować odpowiednie odległości. Jeśli działki sąsiednie są zabudowane, bierzemy pod uwagę budynki istniejące na działkach sąsiednich, na przykład musimy zachować odległość 8 metrów pomiędzy naszym budynkiem a budynkiem sąsiada. Jeśli wybieramy działkę pod lasem, musimy zachować odległość budynku od linii lasu 12 metrów. Kolejnymi obostrzeniami są np. przydomowe oczyszczalnie ścieków i własne studnie. Wszystkie te obiekty muszą mieć zachowane odpowiednie odległości między sobą. To wszystko robi się skomplikowane, gdy chcemy kupić niedużą działkę. Często okazuje się, że na naszej już kupionej działce nie da się wybudować wszystkiego, co chcemy, czy w taki sposób, jaki chcemy. Okazuje się że na naszej przecież sporej działce nie mieści się nasz nieduży domek. W takich wypadkach wręcz niezbędna jest pomoc architekta
w ocenie czy działka się nadaje i jak duży budynek możemy na działce postawić.

Problemy te są mniejsze, czasem całkowicie wyeliminowane gdy wybieramy działkę kilkuhektarową. Oprócz wielkości ważny jest kształt działki. Przy działce dużej (mamy na myśli hektar bądź więcej) jej kształt nie jest dla nas aż tak bardzo istotny. Jednakże przy działce niewielkiej, albo z pozoru niewielkiej robi się problem. Duża działka o nieregularnym kształcie, z różnego rodzaju zwężeniami poszerzeniami i zakamarkami, może zupełnie nie nadawać się do zabudowy. Nie ma reguły jaka wielkość i kształt jest idealny, wszystko jest zależne od wielu czynników – projektu domu jednorodzinnego, chęci posiadania garażu, tego czy działka może być podłączona do miejskich, gminnych sieci infrastruktury czy musi posiadać swoje własne zaopatrzenia. Dotyczy to działek już w jakiś sposób zabudowanych. Oczywiście jeśli na naszej działce nie ma i nigdy nie było żadnej zabudowy, mamy o jeden problem do rozważenia mniej.

Jednakże jeśli już ktoś wcześniej ważył się zabudować naszą działkę, to albo musimy podjąć się wyburzeń, do czego również jest potrzebny projekt i pozwolenia, albo pokochać istniejącą zabudowę i ją respektować pod względem odległości i obostrzeń, które zostały opisane powyżej. Ogranicza nas też istniejąca zieleń na działce, osobiście popieram i namawiam do szanowania wszelkiego rodzaju drzewostanu. Jednakże czasami musimy bądź po prostu chcemy wyciąć drzewa. Pamiętajmy więc, że jeśli chcemy wyciąć drzewo, które ma więcej niż
5 lat, musimy mieć na to stosowne pozwolenie.

Jak pisaliśmy w po przednich wpisach, są różnego rodzaju działki – budowlane, rekreacyjne czy rolne. Musimy wiedzieć czy kupujemy działkę budowlaną czy może rekreacyjną. A może mamy w planie kupić działkę rolną?
W takich wypadkach musimy sobie zdawać sprawę, że owszem zaoszczędzimy na cenie działki i cenie podatku. Jednakże będzie przed nami bardzo pracochłonny i kosztowny proces odrolniania działki czy przekształcenia jej z działki rekreacyjnej w działkę budowlaną. W takim wypadku dobrze jest sprawdzić, czy takie czynności są
w ogóle możliwe.

Przepisów, którym musi odpowiadać działka i usytuowanie na niej domu jednorodzinnego jest całkiem sporo. Wpływają one na wygląd, kształt budynku oraz rodzaj zabudowy działki innymi obiektami. Nie zawsze wybrany, gotowy projekt będzie nadawał się do zabudowy każdej działki.

Nazwy części przepisów pojawiały się już w tym i w poprzednich tekstach, a są to między innymi: prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunki ochrony pożarowej, miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego czy warunki zabudowy. To w nich znajdziemy obowiązujące nas odległości usytuowania różnych obiektów na działce, dozwolone wysokości zabudowy, dozwoloną kolorystykę, informacje o rodzajach dachów czy ilości pięter, które może posiadać nasz dom.

Jak sami widzicie, problemów do rozważenia jest sporo. Oczywiście wtedy, gdy chcemy wziąć odpowiedzialność, za to gdzie i w jaki sposób będziemy budzić się rano i kłaść spać, gdzie i w jakich warunkach będą się wychowywać nasze dzieci. Nie zawsze działka będzie odpowiadać wszystkim naszym wymaganiom, często decyzja o kupnie jest wynikiem kompromisu. Chcielibyśmy, by dzięki naszym wpisom,  wasze wybory były bardziej świadome. Może ustrzeże to parę osób przed błędami, a może rozwieje wątpliwości i pomoże podjąć jak najlepszą decyzję. 🙂

Opublikowano:

Rodzaje działek

Źródło:http://chil.es/ti/group/pcmrp

Cześć,

dzisiaj opowiemy Wam trochę o działkach.

Jedną z pierwszych i najważniejszych spraw, którą musimy załatwić w procesie bu­dowania domu jest znalezienie działki. Nie należy ono do łatwych zadań. Trzeba znaleźć wymarzone miejsce, urzekający widok,
na który będzie się patrzeć codziennie rano z za­dowoleniem. Gorzej, jeśli nam się to nie uda. Wyobraźcie sobie,
że codziennie rano budzi­cie się i patrzycie na coś, co Was przyprawia o mdłości; wracacie po naprawdę ciężkim dniu pracy i widzicie znowu ten koszmar i tak przez wiele lat.

Po wybraniu odpowiedniego (idealnego) miejsca czeka nas jeszcze sprawdzenie dokumentów oraz weryfikacja gruntów, gdyż działka powinna posiadać odpo­wiednią wielkość, by można było postawić dom. Sprawdzamy miejscowe plany zagospo­darowania przestrzennego bądź studium i księgi wieczyste. Okazuje się, że nasza super tania oferta jest na przykład działką siedliskową albo rekreacyjną. Ale jak? Co z naszym „deal of the day”?

Niestety nie każdą działkę możemy nabyć, nie każda działka mimo wspaniałych pa­rametrów będzie mogła być zabudowana wymarzonym domem. Polskie prawo rozróżnia wiele działek. A co tak naprawdę oznacza działka? Działka to nieruchomość gruntowa czyli grunt w tym samym obszarze o jednolitym stanie prawnym. Jest podstawą do wskazania związanej z gruntem nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej.

Działka podlega pod rejestr publiczny w ewidencji gruntów i budynków.

W polskim prawie wyróżnia się następujące rodzaje gruntów:

Działka budowlana

Działka rekreacyjna

Działka inwestycyjna/przemysłowa

Działka rzemieślnicza

Działka siedliskowa

Działka leśna

Wiedzę na temat rodzaju działki zdobędziemy analizując MPZP czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument stanowiący akt prawa miejsco­wego. Dostępny w internecie, w czym może nam pomóc BIP (biuletyn informacji publicz­nej) albo w urzędzie gminy w wydziale architektury.

Oczywiście każda działka będzie posiadała swoje indywidualne cechy prawne i przeznaczenie. Mają one wpływ na cenę działki. Oczywiście możliwe są zmiany. Jednakże są to procesy kosztowne, czasochłonne gdyż nie wszystkie nieruchomości gruntowe mogą mieć zmieniony swój status prawny.

Czym charakteryzują się dane działki.

Działka budowlana jest to nieruchomość gruntowa przeznaczona na cele budowla­ne. Spełnia ona takie warunki jak: dostęp do drogi, odpowiednia wielkość oraz cechy geo­metryczne, wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę techniczną. Czyli spełnia wymogi realizacji obiektów budowlanych.

Prawne definicje działki budowlanej zapisana są w trzech aktach prawnych – Ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w ustawie o gospodarce nieruchomościa­mi oraz
w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cytaty definicji z ustaw przedstawimy w dokładnym opisie dział­ki w kolejnych wpisach oraz w słowniczku – „Słowniczek-czyli trudne słowo na dziś”.

Działki niebudowlane po spełnieniu wymagań ustawowych mogą zostać przekształ­cone na działki budowlane
(o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje całkowitego zakazu budowy).

Działka budowlana to właśnie ta działka, której potrzebujemy. Plasuje się ona oczy­wiście wysoko, jeśli chodzi
o ceny różnych działek. Sprzedaż terenów budowlanych podle­ga VAT według stawki 23%. Nabyć ją może praktycznie każdy – osoba prywatna, dewelo­per, firma prywatna, instytucja publiczna lub gmina.

Działka budowlana jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Czyli od budowy domków jednorodzinnych z go­towych projektów po budowę wieżowców mieszkaniowych, całą gamę budynków użytecz­ności publicznej, hotele, szpitale, galerie handlowe, muzea, teatry, filharmonie itp. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka budowlana ozna­czona będzie następującymi symbolami:

MN-teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

MW-teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

U-teren pod zabudowę usługową

Działka rekreacyjna jest nieruchomością gruntową nie posiadającą definicji praw­nej. Przeznaczona jest pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową. Możemy na niej wybu­dować budynek letniskowy czy dom, jednakże jest to działka przeznaczona do zamieszka­nia okresowego, co oznacza, brak meldunku w budynku wybudowanym na tej działce. Działka rekreacyjna różni się w od działki budowlanej, charakter zabudowy, jaka może zo­stać wzniesiona na działce rekreacyjnej, jest określony w MPZP (miejscowym planie za­gospodarowania przestrzennego) a gdy gmina go nie posiada, zostaną określone indywi­dualnie w Warunkach Zabudowy wydanych przez gminę. W MPZP działka rekreacyjna występuje pod symbolem:

Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Działka inwestycyjna/przemysłowa również nie posiada definicji prawnej. Jest to nieruchomość gruntowa przeznaczona pod inwestycje budowlane oraz uciążliwe inwesty­cje budowlane. W MPZP przeznaczona na cele inwestycyjno-przemysłowe. Zazwyczaj ze względu na uciążliwy charaktery zabudowy przemysłowej działki przemysłowe lokalizowa­ne są na obrzeżach miast w strefach przemysłowych. Często działka przemysłowa składa się z kilku nieruchomości gruntowych. Na działkach inwestycyjno-przemysłowych lokalizo­wana jest zabudowa typu: fabryki, budynki magazynowe, budynki produkcyjne, budynki produkcyjno-magazynowe. 
W MPZP występują pod symbolem:

Ba-tereny przemysłowe

Bi-inne tereny zabudowane

Bp-tereny zurbanizowane lub niezurbanizowane lub
w trakcie zabudowy

Działka rzemieślnicza nie posiada definicji prawnej. Przyjmuje się, że jest to dział­ka przeznaczona pod zabudowę rzemieślniczą czyli usługową. Przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju usług rzemieślniczych Występuje pod symbolem:

U-tereny rzemieślnicze

Działka siedliskowa według prawa jest to nieruchomość gruntowa, czasami okre­śla się ją mianem zabudowy zagrodowej. W skład działki siedliskowej, wchodzi grunt, który znajduje się pod budynkami gospodarstwa rolnego jak obory, stajnie, chlewnie itp.

Działkę siedliskową można przekształcić jedynie
w działkę rolną i dokonać tego może tylko i wyłącznie rolnik. I również tylko rolnik może zakupić działkę siedliskową.

Na działce siedliskowej dozwolone jest stawianie budynków (np. domu) jednakże muszą one posiadać pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo w takim przypadku działka siedli­skowa musi spełniać też wymogi działki budowlanej, czyli posiadać dostęp do drogi oraz infrastrukturę techniczną, czego działka siedliskowa sama w sobie nie musi posiadać. Są­siednia działka musi być zabudowana i musi spełniać wytyczne z MPZP,
to tam jest okre­ślona maksymalna powierzchnia zabudowy działki. Odstępstwo od wymogu zabudowy znajdującej się na sąsiedniej działce zachodzi tylko, gdy gospodarstwo rolne jest większe od średniej powierzchni gospodarstwa rolnego dla tej gminy. 
Cena działki siedliskowej jest relatywnie niska.

Działka rolna – definicja prawna działki rolnej znajduje się w ustawie o podatku rol­nym z dnia 15 listopada 1984r. Grunty rolne sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i bu­dynków jako użytki rolne. Czyli jest to działka przeznaczona do prowadzenia działalności w rolnictwie polegającej na wytwórstwie produktów roślinnych
i zwierzęcych, produkcji rol­nej nie przeznaczona pod zabudowę. Grunty rolne podzielone są na 5 klas. Gruntów kla­sy
I, II, III teoretycznie nie można odrolnić. Teoretycznie zaś można starać się o odrolnie­nie gruntu klasy
IV i V, czyli wyłączenie z produkcji rolnej i przekształcenie na działkę bu­dowlaną. Cena działki rolnej jest mniejsza niż budowlanej. 
W MPZP występuje pod symbolem

R-grunty orne

S-sady

Ł-łąki

Ps-pastwiska

Br-grunty rolne zabudowane

Wsr-grunty pod stawami

W-grunty pod rowami

Lzr-grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

Działka leśna definicje działki leśnej znajdziemy w ustawie z dnia 29 września 1991 r. o lasach i ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Według usta­wy lasy stanowią grunty leśne sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Jego powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha, porośnięta jest roślinnością leśną wraz z runem leśnym. Działka leśna może też tylko częściowo zawierać roślinność z runem. Działka może być przeznaczona do produkcji leśnej oraz może być wpisana do rejestru zabytków, należeć
do parku narodowego lub być rezerwatem przyrody;

Działka leśna nie jest przeznaczona pod zabudowę. Można próbować dowiadywać się w nadleśnictwie właściwym dla danego terenu o możliwość odlesienia danej działki. Pamię­tać jednakże należy, że są to działki objęte ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która ma na celu ochronę ich na cele nie leśne.

Sąsiedztwo lasu niesie za sobą obostrzenia projektowo-budowlane. Są to przepisy pożarowe oraz odległości budynków od linii lasu. W MPZP działka leśna występuje pod symbolem:

Ls-tereny leśne

Jak widzicie, w zależności od rodzaju działki pojawiają się różne możliwości i ob­ostrzenia co do jej zabudowy. Mają na to wpływ nie tylko klasyfikacja działki i istniejąca na niej zabudowa, ale również działki sąsiednie oraz to, co się na nich znajduje, jak również ich przeznaczenie. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, na jakiego rodzaju działki zwracać uwagę, a którymi nie zawracać sobie głowy. Trzeba również sprawdzić sąsiedztwo. Więcej
o działce budowlanej w następnym wpisie.

Opublikowano:

Wstęp

Źródło: www.umbra.com , zdjęcie wieszaka ściennego

Dzień dobry :D. Dziś chcielibyśmy zapoczątkować cykl tekstów pomagających sprawnie i prawie bezboleśnie przejść przez całe to zamieszanie związane z budową domu, wyborem projektu a nawet działki. Bywa, że wygodnie siedząc
na krzesełku w naszym malutkim mieszkanku przy zatłoczonej ulicy, dochodzimy do wniosku, że już dłużej tak nie możemy i postanawiamy zbudować dom. Mały, ciasny ale własny :D. Niestety wraz z tym pomysłem rodzi się wiele problemów aplikujących na stanowisko klęski żywiołowej. Nie wystarcza bowiem posiadanie środków na realizację wymarzonego celu, trzeba umieć je rozsądnie wykorzystać. Ale jest nadzieja, w końcu istnieje INTERNET.

Taaaak istnieje  i nawet jest w nim wszystko. Trzeba tylko posiadać te magiczne moce, które pomogą znaleźć rzetelne informacje oparte na wiedzy technicznej  i jeszcze trzeba je zrozumieć. I tu właśnie nasza rola. Chcielibyśmy w sposób przyjemny, łatwy i zabawny pomóc Państwu przebrnąć przez kilka lat waszego życia, który poświęcicie na budowę domu. Mamy nadzieję, że uda nam się wraz z Państwem zacząć od pomysłu „wybudujmy sobie dom”, przejść przez cały proces dycyzyjno-projektowy i kupny, po budowę i wykończenie domu. Aż po wspólne wypicie kawusi na wymarzonym tarasie w otoczeniu przepięknego ogrodu. Zaproszenia mile widziane, przyjedziemy z szarlotką lub bezą z owocami.

W tym wpisie chcielibyśmy się z Państwem przywitać „Cześć, dzień dobry. Miło nam, że nas odwiedzacie”, oraz dać się poznać. Teksty pisane przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, bazować będą na wiedzy technicznej, prawie budowlanym, normach i rozporządzeniach obowiązujące w Polsce. Jeśli będziecie Państwo chcieli się budować w Grecji bądź Hiszpanii, chętnie posłużymy Państwu fachową radą i pomocą na słonecznych plażach :D. Redagowaniem tekstów zajmą się poloniści. Wszystko po to, by uprzyjemnić i uprościć żmudną batalię z książkami, artykułami, poradnikami majstrów i rozporządzeniami, które są pisane w języku chińskim, a pasjonujące tak jak ………… tu Państwo uzupełnicie sami:).

Wpisy pojawiać się będą raz na dwa tygodnie według podanego niżej harmonogramu. Znajdą się w nich odpowiedzi na pytania typu „Co to jest strop filigran i czy naprawdę go potrzebujemy w swoim domu?”. Odpowiem z góry: Tak, jeśli konstruktor z architektem tak zdecydowali, to znaczy, że jest to najlepsze rozwiązanie. Uwierzcie mi, oni też chcą spać spokojnie, zamiast zarywać nocki na poprawkach, bądź szukaniu przyczyn katastrof powstałych w ich projektach. Będziemy rozważać, czy zbudować dom parterowy czy piętrowy; jaki wybrać dach – płaski czy dwuspadowy, a może kopertowy? Czy poddasze użytkowe jest fajne? Tak jest cudowne i ma niesamowity klimat, i poniżej 140 cm powierzchnia jest liczona jako połowa powierzchni. Przeliczacie Państwo swoje pieniądze? Dom podpiwniczony czy nie, z garażem czy bez, a może garaż wolnostojący. Tego typu pytań są miliony. To dobrze, im bardziej świadome decyzje, tym lepiej, w końcu nie wybieramy deseru.

Przedstawimy na blogu zalety i wady rozwiązań, najlepsze gotowe projekty pasujące do różnych działek budowanych. Opiszemy, jak szukać i wybierać działki; jak wybierać idealny projekt domu do własnych indywidualnych potrzeb. Na które rozwiązania z gotowych projektów się decydować. Po to, byście Państwo mogli zadowoleni żyć wygodnie
w wybranym domu.

Harmonogram tekstów;

1. Wstęp
2. Rodzaje działek
3.Jak wybrać działkę budowlaną
4. Jak wybrać działkę rekreacyjną
5.Jakie dokumenty sprawdzać i jak je czytać
6.MPZP-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
7.Warunki zabudowy
8.Działka duża
9.Działka mała
10.Działka po lasem
11.Działka na wsi
12.Działka w mieście
13.Działka nad jeziorem
14.Jak wybrać projekt
15.Jaki projekt do jakiej działki
16.Rodzaje technologii budowy-jak je dzielimy
17.Technologia drewniana-szachulcowa
18.Technologia ceglana-murowana
19.Technologia monolit-lany beton-modułowa
20.Technologia gazobeton-prefabrykaty
21.Budynek co trzeba wiedzieć-Elementy budynku
22.Element budynku Fundament
23.Ściana Fundamentowa
24.Strop piwnicy
25.Ściana zewnętrzna
26.Strop zwykły
27.Ściana wewnętrzna
28.Schody
29.Okna
30.Drzwi
31.Nadproże
32.Dach konstrukcja
33.Dach pokrycie
34.Balkon i taras
35.Kominy
36.Okno dachowe
37.Ocieplenie
38.Instalacje elektryczne
39.Instalacja gazowa
40.Instalacja centralnego ogrzewania
41. Instalacja wodno-kanalizacyjna
42.Odnawialne źródła energii
43. Pomieszczenia które warto/nie warto projektować w domu
44.Piwnica
45.Garderoba
46.Łazienka dla gości, łazienka dla dzieci
47.Spiżarnia
48.Gabinet/biblioteka
49.Garaż
50.Pokój dla gości

Opublikowano:

Jak wybrać projekt część 1

Zazwyczaj kiedy decydujemy się na budowę domu rozpoczynamy poszukiwania wymarzonej działki i idealnego projektu. Problem w tym, że często nie łączymy tych dwóch rzeczy razem, tylko załatwiamy je całkowicie poza sobą.

Po pracy wsiadamy do auta i jedziemy na umówione spotkanie 10 km za naszą miejscowość, bo tam działki wychodzą dużo taniej niż w mieście. A poza tym jesteśmy zmęczeni mieszczańskim stylem życia i chcemy odpocząć, i wyciszyć się na prowincji.

Tak więc, oglądając ziemię zadajemy pytania: ile ma arów? Czy wszystkie media są doprowadzone? A droga dojazdowa jest prywatna czy gminna? ile działek jest naokoło? Są już sprzedane czy nadal wolne? I tak dalej i tak dalej….

Oczywiście wszystkie te kwestie są bardzo ważne, zbyt duża ilość sąsiadów wokoło, brak drogi dojazdowej czy mediów byłyby wielce problematyczne, ale niestety to nie wszystko…

Czy ktoś z Was kiedykolwiek  zapytał o dokładne kierunki według, których usytuowana jest Wasza przyszła działka? Stawiam, że 60% zapytało, a 40% uznało, że to nie będzie miało wpływu na komfort życia, bo w końcu od czego jest klimatyzacja, gdy w salonie w południe jest za gorąco…

Wyjaśnię Wam ten nieistotny szczegół na podstawie mojej działki (którą dostałam od rodziców, więc nie miałam
za dużego wyboru) i projektu (gotowego po zmianach), na który się zdecydowałam uwzględniając moje potrzeby
i „predyspozycje”  ziemi.

cdn